logo

نواندیشان آتی نگار فرتاک

بَلَدچیِ مسیرهای آینده

بنر
خانه
خواندنی‌ها
دیده‌بان آینده‌ها

محصولات

خدمات

درباره ‌ما
تماس با ما
icon

خانه

icon

خواندنی‌ها

icon

دیده‌بان آینده‌ها

icon

محصولات

icon
icon

درباره‌ ما

icon

تماس با ما

instagram
whatsApp
telegram
cover
cover

سناریونگاری

‌روایت پردازی از آینده‌ها

icon

سناریو یکی از قدرتمندترین ابزارهای آینده نگاری استراتژیک است. ابزاری برای مدیریت عدم قطعیت‌‌ها و تدوین داستان‌های باورپذیر از آینده. تدوین سناریوها کار ساده‌ای نیست و بعد از طی کردن چندین مرحله، خطوط روایی کلی حاکم بر هر سناریو شکل می‌گیرد و تازه از آنجا به بعد ساحت هنر است که به ما کمک می‌کند تا لباسی از روایت بر تن هر سناریو کنیم تا به داستانی قابل تامل برای آینده تبدیل شود.

برای تدوین سناریو رویکردهای مختلفی وجود دارد. ما در تدوین سناریو از رویکردهایی استفاده می‌کنیم که منجر به مشارکت گسترده و عمیقِ مدیران شرکت‌ها شود تا مطمئن شویم که یکی از اهداف مهم ما یعنی ترویج فرهنگ گفتگو پیرامون آینده در شرکت جاری می‌شود.

همچنین رویکرد مورد استفاده ما تلفیقی از رویکردهای کارگاهی و استفاده از نرم افزارهایی مانند میک مک، مکتور و سناریوویزارد خواهد بود. در نهایت در صورت لزوم و توافق، در مراحل بعد با استفاده از ابزار تونل باد سناریوها به ارزیابی استراتژی‌های شرکت و تدوین استراتژی‌های پابرجا و طراحی شاخص‌های نشانگر سناریوها خواهیم پرداخت.

برای ثبت درخواست مشاوره می‌توانید از طریق تماس با ما اقدام نمایید.